Hadimrška

Hadimrška 7c+ je perfektné priame lezenie v platni a neskôr po hrane. Zhruba 20 vyrovnaných metrov bez výraznejšieho ťažšieho miesta. Miestny skvost. Spodná časť sa lezie aj samostatne ako Kultovka 7b+.

Pár starších fotiek z Hadimršky…

Hadimrska 01Mirek Hadimrška 7c+

Hadimrska 02

Hadimrska 03

Hadimrska 04

Hadimrska 05

Hadimrska 06

Hadimrska 07

Hadimrska 08

Hadimrska 09

Hadimrska 10

Hadimrska 11

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.