Category Archives: Metodika

Lezecké štýly

Lezenie je o prekonávaní gravitácie, zdolávaní skalných prekážok a problémov. Podľa spôsobu prekonania týchto prekážok môžeme hovoriť o voľnom a technickom lezení. Voľné lezenie (Free Climbing) je definované ako postup skalným terénom výlučne za pomoci vlastných schopností, sily, šikovnosti a možností, ktoré ponúka samotná skala bez použitia umelých pomôcok ako sú nity, skoby, frendy, vklínence… Continue reading Lezecké štýly