All posts by matterhorn

Lezecké štýly

Lezenie je o prekonávaní gravitácie, zdolávaní skalných prekážok a problémov. Podľa spôsobu prekonania týchto prekážok môžeme hovoriť o voľnom a technickom lezení. Voľné lezenie (Free Climbing) je definované ako postup skalným terénom výlučne za pomoci vlastných schopností, sily, šikovnosti a možností, ktoré ponúka samotná skala bez použitia umelých pomôcok ako sú nity, skoby, frendy, vklínence… Continue reading Lezecké štýly

Sprievodca Púchovskej Vápenky – časť 1

… Koncom 60. a začiatkom 70. rokov pôsobili na tejto skale a v podstate ju pre lezenie objavili Schreiber Hubert z Lednických Rovní a Peter Justus z Púchova. Liezli tu výlučne za pomoci umelých pomôcok a vyliezli tu okolo 5-6 ciest. Po tejto krátkej aktívnej dobe nastala znovu odmlka až do začiatku 80. rokov, kedy tu začali pôsobiť a vlastne nadväzovať na zaniknutý kontakt Miro Mareček z Dohňan a Marcel Drobný z Púchova od tejto doby sa tu pôsobí vlastne dodnes a vylezené cesty dostali postupom času svoju dnešnú podobu. Continue reading Sprievodca Púchovskej Vápenky – časť 1